Puh. 0400 636 727

Umpikaivojen ja saostuskaivojen tyhjennys

Tarjoamme osaamisen kaupungeille ja kunnille heidän laajoihin viemäriverkostoihin, jonka lisäksi palveluistamme pääsevät nauttimaan omakotitaloasukkaat sekä alueen kesämökkiläiset. Viemäreidenhuoltotiheys kannattaa pitää lyhyenä, jotta vältytään tukoksilta, ylivuodoilta ja niistä mahdollisesti syntyvistä ylimääräisistä kuluista.  

Tilaa numerosta:

0400 636 727